10.
Vízi utak többcélúsága, fenntartási költsége
 

A vízi utak a hajók közlekedésének biztosításán felül, számos más feladatnak is eleget tesznek.

Ezekből látják el a vonzáskörzetükbe tartozó településeket ivóvízzel, a termőföldeket öntözővízzel, az ipart a technológiai folyamatok fenntartásához szükséges vízmennyiséggel.

Ezen felül a nagy esésű vízi út szakaszokon vízierőművek segítségével elektromos energia termelhető, valamint a vízi utak teszik lehetővé a megtisztított ipari és kommunális szennyvizek elvezetését.

wien.jpg (68948 bytes)

Mindemellett a vízi utak fenntartási költsége relatíve kevesebb, mint a hasonló teljesítményt lebonyolító közúté, illetve vasúté.

Ellentétben a túlzsúfolt közutakkal, legfontosabb vízi utunk, a Duna kapacitása napjainkban csekély kihasználtságú, potenciális lehetőséget adva a belvízi forgalom további növelésére, és ezáltal az egészségesebb környezet kialakítására.